onlinehypotheekadviseur.com

Contact

 

085 201 77 61

06 233 88 250

r.steen@eigenhuis.nl

 

Deze website is eigendom van Ron van der Steen.

Ron is werkzaam als onafhankelijk financieel adviseur voor Vereniging Eigen Huis.

 

HYPOTHEEKVORMEN

HET ADVIESPROCES

Voor echt onafhankelijk hypotheekadvies

Het conceptadvies

Na ontvangst van de aangeleverde documenten maak ik een concept advies waarin ik alle opties doorreken en een geldverstrekker selecteer die aan uw wensen en doelen voldoet. Uiteraard laat ik ook zien welke alternatieve geldverstrekkers er op dat moment zijn en onderbouw ik mijn advies zodat u niet alleen weet welke geldverstrekker het aanbod heeft dat het beste bij uw situatie past, maar ook waarom dat zo is.

 

Het verdiepingsgesprek

Tijdens het verdiepingsgesprek bespreek ik mijn advies en geef ik aan waarom ik bepaalde keuzes gemaakt heb. Uiteraard kunnen we dit conceptadvies nog verder aanpassen aan uw wensen zodat uiteindelijk een definitieve hypotheekconstructie ontstaat. Deze toetsen we opnieuw aan alle geldverstrekkers waarna we samen een keuze maken.

 

De aanvraag

ls er een definitieve keuze is gemaakt voor de constructie en de geldverstrekker, dan vraag ik de hypotheek aan. Uw dossier wordt vanaf nu behandeld door een dossierbehandelaar van Vereniging Eigen Huis, waarbij ik uiteraard eindverantwoordelijke voor uw dossier blijf.

 

De dossierbehandelaar

De dossierbehandelaar is specifiek toegewezen aan uw dossier zodat u steeds met dezelfde persoon te maken heeft. Hij/zij zorgt ervoor dat het aanvraagproces vlot verloopt. De geldverstrekker stuurt een indicatief rentevoorstel en vraagt specifieke documenten op. De behandelaar controleert de door de geldverstrekker opgevraagde documenten met de door u aangeleverde documenten en zet zonodig aanvullende documenten open. Als het dossier compleet is, wordt het opnieuw ingestuurd naar de geldverstrekker. De inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door de geldverstrekker vindt dan plaats door 2 acceptanten van de geldverstrekker.

 

Terugkoppeling en het bindend aanbod

Tijdens de inhoudelijke beoordeling door de acceptanten kan het zijn dat de geldverstrekker nog aanvullende documenten of verklaringen wil ontvangen. Uw dossierbehandelaar houdt dat goed in de gaten voor u en geeft u een seintje als dat het geval is. Als de geldverstrekker akkoord is met de aanvraag, dan ontvangt u een bindend aanbod. U weet dan zeker dat u de hypotheek krijgt.

 

Notaris

Als u akkoord bent met het bindend aanbod, zal de geldverstrekker de notaris inlichten dat het geld gereed staat. De notaris zal op zijn beurt contact opnemen met u om een afspraak te maken. Na passering van de eigendomsakte en de hypotheekakte is de hypothecaire geldlening een feit.

KOSTELOOS KENNISMAKEN?

Met vriendelijke groet, 

Ron van der Steen MFP

LinkedIn profiel

tags: echt, onafhankelijk, hypotheekadvies, advies, hypotheekadviseur, online, vereniging, eigen, huis, werkwijze, pensioneren, overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiden, woning, afspraak, kosteloos, rON, steen Vereniging Eigen Huis Hypotheekadvies: Hypotheekadviseur Ron van der Steen MFP - Vereniging Eigen Huis

Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op via 06-233 88 250 (whatsapp) of stuur een mail. Lees hier de recensies op advieskeuze.nl als u wilt weten hoe ik werk. Ik hoop u snel te mogen begroeten!

 

Wilt u gelijk een afspraak inplannen, ga dan naar de onlineagenda en boek direct een afspraak. Ik hoop u snel te mogen begroeten!

Tijdens het verdiepingsgesprek zullen we onder andere te spreken komen over de verschillende hypotheekvormen. De meest bekende vormen zijn de annuïteitenhypotheek, de lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek. Als u in het verleden al een eigen woning heeft gehad, kan het zijn dat u nog een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een hybride hypotheek kunt afsluiten. Dat kan alleen als u deze op dit moment al heeft. Nieuwe spaarhypotheken kunnen niet meer worden afgesloten sinds 1 januari 2013.

 

De annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Dat bedrag bestaat uit rente en uit aflossing. Omdat u elke maand aflost, wordt het rentebedrag de maand erop een klein beetje lager. Hierdoor ontstaat ruimte voor een extra aflossing. Dat gaat elke maand zo door. De aflossing wordt tijdens de looptijd dus steeds groter en het rentebedrag steeds lager. Omdat de rente aftrekbaar is, krijgt u elk jaar minder terug van de belastingen. De bruto lasten zijn dus wel elke maand hetzelfde, maar de netto lasten - na teruggave van het fiscaal voordeel - wordt steeds hoger. Na afloop van de looptijd van de hypotheek (meestal 30 jaar) heeft u de gehele lening afgelost.

 

De lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand hetzelfde bedrag af, tot dat u na 30 jaar de gehele lening heeft afgelost. Naast aflossing betaalt u ook rente. Die is in het begin van de looptijd hoger dan aan het einde. U heeft dan immers bijna de gehele lening afgelost, waardoor u ook heel weinig rente hoeft te betalen. De bruto maandlasten bij deze hypotheekvorm zijn in het begin van de looptijd dus hoger dan aan het einde. Ze zijn zelfs hoger dan bij een annuïteitenlening. Na ongeveer 14 jaar betaalt u bruto hetzelfde bedrag als bij een annuïteitenlening. Daarna zijn de maandlasten lager. Over de gehele looptijd is een lineaire lening goedkoper dan een annuïtaire. 

 

De aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije lening betaalt u alleen rente. Daardoor zijn de maandelijkse lasten erg laag. Het nadeel van deze vorm is dat u de lening na 30 jaar in zijn geheel ineens terug moet betalen óf u moet de lening opnieuw afsluiten. Op dat moment zal een nieuwe inkomenstoets gedaan worden op basis van de dan geldende regels. Het kan dus zijn dat u dan geen nieuwe lening krijgt of een lagere lening. U moet dan het verschil ineens aflossen. Omdat u gedurende de looptijd niets aflost, is de totaal betaalde rente over de hele looptijd veel hoger dan bij een lineaire of annuïtaire lening. Toch kiezen veel mensen voor een gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek om daarmee de maandlasten wat te drukken.

 

Had u voor 1 januari 2013 al een aflossingsvrije hypotheek dan mag u deze ook na 1 januari 2013 door laten lopen of opnieuw afsluiten. Geldverstrekkers hanteren vaak de restrictie dat het totale aflossingsvrije bedrag niet meer mag zijn dan de helft van de marktwaarde van het huis. Fiscaal mag dat dus meer zijn, maar bancair niet. Sluit u een nieuwe aflossingsvrije lening af na 1 januari 2013 dan is de rente over dit leningdeel niet meer aftrekbaar.

 

Overige hypotheekvormen

Zoals gezegd kunt u ook een spaar-, beleggings- of hybride hypotheekvorm afsluiten maar alleen als u deze op dit moment al heeft. U kunt de bedragen ook niet meer verhogen, wel verlagen. Deze hypotheekvormen bestaan uit een aflossingsvrije lening en een daaraan gekoppeld spaarproduct. Dat kan een kapitaalverzekering zijn of een spaarrekening of een effectenrekening. Het is de bedoeling dat met het opgebouwde kapitaal de aflossingsvrije lening aan het eind van de looptijd geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Alleen als het rendement gegarandeerd is, is er zekerheid dat de lening ook daadwerkelijk afgelost kan worden. Wordt het kapitaal opgebouwd door middel van beleggingen, dan loopt u een bepaald risico.

 

Welke hypotheekvorm het beste bij u past hangt af van uw persoonlijke wensen, uw fiscale verleden en het feit of u al eerder een eigen woning heeft gehad of niet. Pas als dit goed in kaart gebracht is kan het best passende advies worden gegeven.

RENTEVASTPERIODE

OVERIGE ONDERWERPEN

Naast de looptijd van de hypotheek maakt u met de geldverstrekker ook afspraken over de looptijd van de rente. Dit is een periode waarin de rente niet verandert en u dus verzekerd bent van gelijkblijvende maandlasten. Zet u de rente langer vast, dan is de rente ook hoger. 30 jaar vast is dus duurder dan 20 jaar vast en 20 jaar vast is weer duurder dan 10 jaar vast.

 

Als de eerste rentevastperiode afgelopen is en de looptijd van de lening nog niet, dan krijgt u een aanbiedingsbrief van de geldverstrekker voor een nieuwe rentevastperiode. Als de rente in de tussentijd is gestegen, zullen de maandlasten voor de nieuwe rentevastperiode hoger uitvallen. Daarom maak ik verschillende berekeningen met verschillende rentevastperioden om u te laten zien welke invloed dat heeft op uw maandlasten. Ook is het mogelijk om meerdere leningdelen af te sluiten met ieder hun eigen rentevastperiode. Op die manier kunt u het risico op een forse rentestijging enigszins beperken.

 

Ik laat u de verschillen zien en bereken de financiele gevolgen. Welke rentevastperiode voor u de beste keuze is bepaalt u uiteindelijk zelf. Uiteraard kan dat alleen als u alle mogelijkheden naast elkaar kunt zien en weet wat de gevolgen (kunnen) zijn van elke keuze.

Naast de keuze voor de hypotheekvorm en de rentevastperiode zijn er nog een aantal andere onderwerpen die belangrijk kunnen zijn bij het inrichten van een goede hypotheekconstructie. Ik laat de belangrijkste onderwerpen kort de revue passeren:

 

Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

NHG kan worden aangevraagd voor woningen met een maximale aankoopprijs van EUR 355000 (2022). Met NHG betaalt u geen risico-opslag op de rente omdat er garantie van kracht is. Dat scheelt jaarlijks ongeveer 0,4%-punten. U betaalt daar eenmalig een provisie voor aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning van 0,6% van het leningbedrag. Als u gedwongen moet verkopen als gevolg van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of (echt-)scheiden en er blijft een schuld over na verkoop, dan neemt de Stichting de schuld over van de bank. U kunt daarna de Stichting om kwijtschelding van de restschuld vragen. Ook als de kans op een restschuld erg klein is, is NHG altijd interessant vanwege de lagere rente.

 

Starterslening

Bent u starter en koopt u uw eerste woning? Dan kan een starterslening interessant voor u zijn. De gemeente waar u gaat wonen bepaalt hiervoor de regels. Met een starterslening kunt u het gat tussen uw maximale lening en de lening die u nodig heeft opvullen. Meestal is de starterslening begrensd op EUR 25000 of EUR 30000. Kijk voor meer informatie op de website van Svn.

 

Duurzaamheid

Als u geld wilt lenen om energiebesparende maatregelen te treffen zijn er een aantal mogelijkheden:
- hypotheek
- energiebespaarlening
- groene leningen
- duurzame Monumenten-Lening
- duurzaamheidslening

 

Kijk voor meer informatie op de website van Vereniging Eigen Huis.

 

Ouders helpen kinderen

Ouders die hun kinderen willen helpen met het kopen van een woning hebben drie mogelijkheden:
- Schenken
- Lenen
- Meetekenen

 

Niet elke geldverstrekker werkt mee aan de laatste twee oplossingen. Laat u daarom goed voorlichten en maak samen met uw adviseur de juiste keuze. Kiest u voor een schenking, dan wordt dat als eigen geld gezien voor uw kind. Daar gaat elke geldverstrekker mee akkoord. 

 

Inkomensrisico's

Als uw inkomen daalt omdat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt of wanneer uw partner komt te overlijden, heeft dat invloed op de betaalbaarheid van uw maandlasten. Met de effecten hiervan houden wij rekening bij het advies. Het geeft u inzicht in de risico's zodat u zelf kunt bepalen in hoeverre u hier actie op wilt ondernemen.

Bij Vereniging Eigen Huis gaan we gestructureerd aan het werk voor u. Na het kosteloze kennismakingsgesprek ontvangt u een gespreksverslag met de berekeningen die we samen hebben gemaakt. Voordat ik voor u aan de slag ga, leggen we alle afspraken vast in een overeenkomst tot dienstverlening (OTD) en vraag ik u een aantal documenten te uploaden in uw online omgeving.

Online advies:

efficiënt, laagdrempelig en kostenbesparend!

 

Afspreken wanneer ú dat wilt!

Direct een afspraak inboeken in mijn online agenda.

Oók in de avonduren (tussen 19:30 uur en 23:30 uur)

Online advies:

efficiënt, laagdrempelig en kostenbesparend!

 

Afspreken wanneer ú dat wilt!

Direct een afspraak inboeken in mijn online agenda.

Oók in de avonduren (tussen 19:30 uur en 23:30 uur)

VAN KENNISMAKING TOT NOTARIS