onlinehypotheekadviseur.com

Contact

 

06 233 88 250

r.steen@eigenhuis.nl

 

Deze website is eigendom van Ron van der Steen.

Ron is werkzaam als onafhankelijk financieel adviseur voor Vereniging Eigen Huis.

 

PENSIONEREN

INKOMENSRISICO'S

Voor echt onafhankelijk hypotheekadvies

Ook al daalt uw inkomen in een specifieke situatie, dat wil niet zeggen dat er dan ook een betalingstekort ontstaat. Een objectieve maatstaf om dat vast te stellen is de zgn. Nibud norm. Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft rekenregels gemaakt waarmee we een verantwoorde maandlast kunnen berekenen bij een bepaald inkomen. Als het inkomen dus bekend is, kan berekend worden wat volgens het Nibud de verantwoorde maandlast bij dat inkomen is. Pas wanneer uw werkelijke maandlast hoger is dan de verantwoorde maandlast, spreken we van een betalingstekort.

 

Inventarisatie

Hoe wordt dat inkomen dan bepaald in een specifieke inkomenssituatie? Daarbij is een goede inventarisatie van belang. Uw inkomen kan - naast uw arbeidsinkomen - namelijk uit meerdere onderdelen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke uitkering (AOW, ANW, WIA, WW), een uitkering vanuit het pensioenfonds (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen) en uit een verzekering die u mogelijk zelf heeft afgesloten (overlijdensrisicoverzekering, woonlastenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering).

 

Voor elk van deze inkomenssituaties (pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) brengen wij in kaart wat er op dit moment al voor u is verzekerd. Pas dan wordt duidelijk in hoeverre er mogelijk een betalingstekort ontstaat en wat u daaraan kunt doen.

KOSTELOOS KENNISMAKEN?

Met vriendelijke groet, 

Ron van der Steen MFP

LinkedIn profiel

tags: pensioneren, overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, inkomensrisico's, betaalbaarheid, maandlasten, advies, onafhankelijk, financieel, Ron, Steen, inkomen, Nibud,  Vereniging, Huis Vereniging Eigen Huis Hypotheekadvies: Inkomensrisico's en uw hypotheeklasten in kaart gebracht

Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op via 06-233 88 250 (whatsapp) of stuur een mail. Lees hier de recensies op advieskeuze.nl als u wilt weten hoe ik werk. Ik hoop u snel te mogen begroeten!

 

Wilt u gelijk een afspraak inplannen, ga dan naar de onlineagenda en boek direct een afspraak. Ik hoop u snel te mogen begroeten!

Als u met pensioen gaat dan ontvangt u een AOW uitkering. Bent u in loondienst geweest dan ontvangt u vaak ook een pensioenuitkering. Dat is alleen het geval als u via uw werkgever ook pensioen heeft opgebouwd. Ook pensioenaanspraken bij oude werkgevers komen dan tot uitkering. Heeft u daarnaast zelf nog een lijfrente opgebouwd, dan kunt u daaruit uw inkomen aanvullen. Alle aanspraken bij elkaar bepalen de hoogte van uw oudedagsinkomen. Let op: de ingangsdata van de verschillende uitkeringen kunnen verschillend zijn.

 

Heeft uw partner ook pensioeninkomen, dan ontstaat vaak een nogal grillig verloop van het totale gezinsinkomen in deze jaren, zeker als er sprake is van een leeftijdsverschil. De bank houdt hier bij het verstrekken van een hypotheek rekening mee en eist dat de maandlasten altijd betaalbaar zijn, ook in de periode dat het pensioen bijvoorbeeld nog niet ingegaan is, maar de AOW uitkering wel.

 

Voor ondernemers geldt vaak dat zij wel een AOW uitkering krijgen, maar geen pensioenuitkering. Voor een pensioenaanspraak moet er immers een werkgevers-werknemersrelatie zijn en die is er bij een ondernemer niet. Een ondernemer moet dus zelf voor zijn inkomen zorgen, ook als hij besluit te stoppen met werken. Alleen inkomen dat gegarandeerd is, wordt in de hypotheek meegenomen als vast en bestendig inkomen. Denk dan bijvoorbeeld uit een verzekerde uitkering of een uitkering bij de eigen BV voor zover deze gegarandeerd kan worden door bijvoorbeeld een groot spaarsaldo.

OVERLIJDEN

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Als u arbeidsongeschikt (AO) raakt ontvangt u na 2 jaar ziekte een WIA uitkering. Bent u volledig en duurzaam AO, dan is de uitkering 75% van uw laatst verdiende loon. Dit loon is wel gemaximeerd tot het zgn. maximum dagloon. U ontvangt dan een WIA-IVA uitkering. Deze uitkering wordt door de meeste geldverstrekkers meegenomen.

Bent u niet duurzaam AO, dan gaat de wetgever ervan uit dat u in de toekomst nog weer aan het werk kunt. U bent dan gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u ontvangt een WIA-WGA uitkering. Deze uitkering wordt niet meegenomen door geldverstrekkers, omdat het inkomen niet vast en bestendig is. De hoogte van een WGA uitkering is 70% van het laatst verdiende loon, ook weer met als maximum het maximum dagloon. De duur van deze uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Na een aantal jaren wordt opnieuw bekeken of u weer (gedeeltelijk) werkt. Is dat zo en verdient u meer dan de helft van hetgeen het UWV vindt dat u zou kunnen verdienen, dan krijgt u een WGA loonaanvullingsuitkering. Is dat niet zo of verdient u minder dan de helft van hetgeen het UWV vindt dat u zou kunnen verdienen, dan krijgt u een WGA vervolguitkering. Die laatste uitkering is gebaseerd op het bruto minimum loon. De loonaanvullingsuitkering is gebaseerd op uw laatst verdiende salaris.Als u arbeidsongeschikt (AO) raakt ontvangt u na 2 jaar ziekte een WIA uitkering. Bent u volledig en duurzaam AO, dan is de uitkering 75% van uw laatst verdiende loon. Dit loon is wel gemaximeerd tot het zgn. maximum dagloon. U ontvangt dan een WIA-IVA uitkering. Deze uitkering wordt door de meeste geldverstrekkers meegenomen.

Bent u niet duurzaam AO, dan gaat de wetgever ervan uit dat u in de toekomst nog weer aan het werk kunt. U bent dan gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u ontvangt een WIA-WGA uitkering. Deze uitkering wordt niet meegenomen door geldverstrekkers, omdat het inkomen niet vast en bestendig is. De hoogte van een WGA uitkering is 70% van het laatst verdiende loon, ook weer met als maximum het maximum dagloon. De duur van deze uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Na een aantal jaren wordt opnieuw bekeken of u weer (gedeeltelijk) werkt. Is dat zo en verdient u meer dan de helft van hetgeen het UWV vindt dat u zou kunnen verdienen, dan krijgt u een WGA loonaanvullingsuitkering. Is dat niet zo of verdient u minder dan de helft van hetgeen het UWV vindt dat u zou kunnen verdienen, dan krijgt u een WGA vervolguitkering. Die laatste uitkering is gebaseerd op het bruto minimum loon. De loonaanvullingsuitkering is gebaseerd op uw laatst verdiende salaris.

 

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering keert een vast verzekerd bedrag uit als u arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor kunt u uw maandlasten blijven betalen. De uitkering kan - mits dat goed geregeld is - doorlopen tot dat u AOW gerechtigd wordt of wanneer het einde van de hypotheek wordt bereikt.

Als uw partner komt te overlijden bestaat uw inkomen uit uw eigen arbeidsinkomen, aangevuld met een nabestaandenpensioen uit de pensioenregeling van uw partner en eventueel een ANW uitkering. Is uw partner ondernemer of bouwt uw partner geen pensioen op, dan wordt er ook geen nabestaandenpensioen uitgekeerd. De ANW uitkering ontvangt u alleen nog als u arbeidsongeschikt bent (voor 45% of meer) of als u kinderen onder de 18 jaar verzorgt. In dat geval wordt een gedeelte van uw eigen inkomen wel in mindering gebracht op de uitkering.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Als er wel sprake is van een tekort bij overlijden van uw partner, dan kunt u dat vrij eenvoudig opvangen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat is een verzekering die bij overlijden van de verzekerde een bedrag uitkeert aan de begunstigde. Overlijdt de verzekerde na afloop van de verzekerde periode, dan ontvangt de begunstigde niets.

De hoogte van de uitkering wordt vooraf bepaald. U kunt kiezen uit een gelijkblijvend bedrag of uit een dalend bedrag. Bij een gelijkblijvend bedrag wordt een vast bedrag uitgekeerd, ongeacht het moment van overlijden, als het maar in de verzekerde periode is. Deze vorm wordt vooral gekozen bij aflossingsvrije hypotheken. Bij een dalend bedrag ontvangt de begunstigde een lager bedrag naarmate het overlijden verder in de toekomst plaatsvindt. Deze vorm wordt vooral gekozen bij lineaire of annuïtaire hypotheken. Uiteraard is een gelijkblijvende dekking duurder dan een annuïtaire of lineaire dalende dekking.

WERKLOOSHEID

Als u werkloos raakt, heeft u vaak recht op een WW uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden.  Een WW uitkering wordt niet meegenomen door de geldverstrekkers bij de berekening van de maximale hypotheek. De uitkering duurt ook maar maximaal 24 maanden. Bent u na afloop van de WW uitkering nog steeds werkloos, dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Deze wordt uitbetaald door uw gemeente. De hoogte van een bijstandsuitkering is wel afhankelijk van uw vermogenspositie (waaronder ook eventuele overwaarde op uw eigen woning).

 

Woonlastenverzekering

De dekking bij werkloosheid wordt altijd in combinatie met de dekking bij arbeidsongeschiktheid aangeboden. Deze verzekering keert maximaal 24 maanden uit als aanvulling op uw inkomen als u werkloos raakt. Bent u langer werkloos, dan stopt de uitkering. Deze verzekering is dus echt bedoeld als tijdelijke oplossing voor de inkomensdaling tijdens werkloosheid.

Een goed advies houdt niet alleen rekening met de betaalbaarheid op dit moment, maar ook met de betaalbaarheid bij pensioneren, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dit zijn namelijk de vier inkomensrisico's die direct gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw maandlasten. Het advies geeft u inzicht in de risico's zodat u zelf kunt bepalen in hoeverre u hier actie op wilt ondernemen.

Online advies:

efficiënt, laagdrempelig en kostenbesparend!

 

Afspreken wanneer ú dat wilt!

Direct een afspraak inboeken in mijn online agenda.

Oók in de avonduren (tussen 19:30 uur en 23:30 uur)

BETALINGSTEKORT